Di tag: Menunggangi Binatang

0

PARA MALAIKAT MEMINTAKAN AMPUN UNTUK MEREKA

Ditulis Oleh: Abu Uwais Musaddad Ketahuilah! Semoga Allah merahmati kita. Betapa mulia dan agung kedudukan seseorang yang para Malaikat bahkan binatang-bintang sibuk berdoa memohon memintakan ampunan untuk mereka, siapakah mereka yang dimaksud? Mereka adalah ahli...